Przetarg „KGPR.SWP.1.2018”

opublikowano: 14.09.2018

Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb Sp. z o.o. ogłasza przetarg w trybie kodeksu cywilnego na:

Kompleksowa organizacja polskiego stoiska informacyjno-promocyjnego na targach Seafood Expo Global w Brukseli w 2019 i 2020 roku w ramach realizacji projektu pn. „ZNALEZIENIE NOWYCH RYNKÓW DLA PRODUKTÓW RYBOŁÓWSTWA POPRZEZ DZIAŁANIA REKLAMOWO-PROMOCYJNE I UDZIAŁ W MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH BRANŻOWYCH”

Sygnatura: KGPR.SWP.1.2018

Zamawiający prowadzi postępowanie przetargowe w oparciu o art. 70¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny /Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 t.j. z późn. zm./ przy uwzględnieniu zasad przejrzystości, niedyskryminacji i równego traktowania, zgodnie z „Zasadami konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja polskiego stoiska informacyjno-promocyjnego na targach Seafood Expo Global w Brukseli w 2019 i 2020 roku.

Szczegółowy zakres zamówienia dostępny jest w pełnej treści ogłoszenia.

Składanie ofert w przetargu wyznaczono do dnia 2 października 2018 r. do godziny 12:00 w sekretariacie Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb sp. z o.o. znajdującym się w Kołobrzegu, przy ul. Węgorzowej 8 lub wysłać za pośrednictwem poczty na adres ul. Węgorzowa 8, 78-100 Kołobrzeg (liczy się data doręczenia przesyłki do Zamawiającego).

Wszelkie dodatkowe informacje odnośnie warunków przetargu oraz przedmiotu zamówienia można uzyskać u pracownika Spółki Łukasza Kowalika w siedzibie Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb sp. z o.o.

Dokumenty do pobrania

Pełna treść ogłoszenia (.pdf)

pobierz

Załączniki (.docx)

pobierz

Klauzula informacyjna (.pdf)

pobierz
Kontakt

Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb Sp. z o.o.
ul. Węgorzowa 8, 78-100 Kołobrzeg

tel. (94) 35 164 90 wew. 20
e-mail: biuro@kgpr.pl