Kołobrzeska Grupa

producentów ryb

O nas

Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb Sp. z o.o. jest jedną z najstarszych uznanych organizacji producentów ryb w Polsce. Decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 września 2005 roku Grupa została wpisana do rejestru uznanych organizacji producentów ryb pod numerem 5/RPU5/2005.

Od 2007 roku Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb posiada weterynaryjny numer identyfikacyjny 32085701.

Produkty

Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb sp. z o.o. jest właścicielem trzech marek własnych Horeca (Kołobrzeg), Och!mistrz, Nautus.

Wszystkie marki KGPR dostępne są w wybranych sieciach sklepów, rybnych delikatesach, oraz w firmowym sklepie internetowym.

Aktualności

Przeczytaj najnowsze informacje ze spółki

Poszukiwanie i zbieranie utraconych narzędzi połowowych, oraz innych odpadów morskich

Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb realizuje operację z wykorzystaniem środków unijnych z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

Znalezienie nowych rynków dla produktów rybołówstwa poprzez działania reklamowo-promocyjne i udział w międzynarodowych targach branżowych

Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb realizuje operację z wykorzystaniem środków unijnych z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

Naturalnie
Bałtyckie

Znak, który informuje, że mamy do czynienia z najwyższej jakości bałtycką rybą, pełną zdrowych wartości.

Sprawdź obietnicę Naturalnie Bałtyckie.

Projekty
unijne

KGPR jest beneficjentem środków z Funduszy Unijnych – przede wszystkim z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Dzięki finansowemu wsparciu zrealizował i realizuje wiele różnorodnych projektów.

Przetargi

KGPR realizuje wiele zadań do których poszukuje wykonawców w trybie przetargów.

Zobacz najnowsze ogłoszenia.

Kontakt

Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb Sp. z o.o.
ul. Węgorzowa 8, 78-100 Kołobrzeg

tel. (94) 35 164 90 wew. 20
e-mail: biuro@kgpr.pl